Szkolenia, Warsztaty

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

"Świadoma Kadra – praca ze studentem z niepełnosprawnością”

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2015-2016 zorganizowało 4 edycje  szkolenia „Świadoma Kadra – praca ze studentem z niepełnosprawnością” zorganizowanym przy współpracy ze Stowarzyszeniem Twoje Nowe Możliwości z Wrocławia.

Głównym celem  szkolenia było przekazanie wiadomości nt. różnych rodzajów niepełnosprawności oraz specyfiki pracy ze studentem niepełnosprawnym (w tym metod, alternatywnych form pomocy dydaktycznej oraz udogodnień, jakie uczelnia oferuje osobom niepełnosprawnym).

 

Możliwość poszerzenia wiedzy i świadomości na temat niepełnosprawności, wpływa w sposób znaczący na standard pracy dydaktycznej i metodologicznej w procesie kształcenia studenta, przełamując bariery i lęk przed kontaktem z osobami z niepełnosprawnością. Jest to związane z przełamywaniem barier mentalnych i edukacyjnych wśród kadry akademickiej, co z pewnością zwiększa jakość kształcenia i podnosi efektywność zdobywania wiedzy przez studenta US.

Program składał się z siedmiu bloków podzielonych na części teoretyczną i praktyczną. Wykładowcy mogli osobiście przekonać się z jakimi barierami na co dzień zmagają się osoby niepełnosprawne. Do dyspozycji uczestników były m.in. symulatory wad wzroku oraz powiększalniki tekstu używane przez osoby słabowidzące. Jedno z ćwiczeń polegało na  przyjęciu perspektywy osoby poruszającej się na wózku – było to ćwiczenie z symulacji z użyciem wózków rehabilitacyjnych).

Najwięcej emocji wśród uczestników szkolenia wzbudził temat dotyczący zaburzeń psychicznych, służący poprawie jakości kształcenia i przygotowania kadry akademickiej do wsparcia studentów borykających się z problemami psychicznymi. Uczestnikom przybliżono najczęściej występujące zaburzenia, ich objawy, właściwe zachowania wobec tej grupy osób, zmierzające do budowania postawy tolerancji i zaufania oraz możliwe do zastosowania formy wsparcia edukacyjnego.

Tak liczny udział kadry akademickiej i pracowników administracyjnych US w trakcie przeprowadzonych szkoleń (łącznie przeszkolonych zostało ponad 150 pracowników uczelni) potwierdza, jak ważne  staje się  dokładniejsze poznanie potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, by móc tworzyć warunki do realizacji integracyjnego modelu funkcjonowania wszystkich studentów w środowisku akademickim.

Szkolenie „Świadoma Kadra -  praca ze studentem  z niepełnosprawnością” odbyło się do tej pory tylko na 3. uczelniach wyższych w Polsce (także na Politechnice Wrocławskiej oraz w Dolnośląskiej Szkole Wyższej).

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (20150609_103045.jpg)Świadoma Kadra[Świadoma Kadra]4345 Kb
Pobierz plik (20150609_104617.jpg)Świadoma Kadra[Świadoma Kadra]6176 Kb
Pobierz plik (20150609_112556(1).jpg)Świadoma Kadra[Świadoma Kadra]3916 Kb
Pobierz plik (20150611_112515_1.jpg)Świadoma Kadra[Świadoma Kadra]1550 Kb
Pobierz plik (20151117_085746.jpg)Świadoma Kadra[Swiadoma Kadra]4237 Kb
Pobierz plik (20151117_090015.jpg)Świadoma Kadra[Świadoma Kadra]2513 Kb
Pobierz plik (20151117_090440.jpg)Świadoma Kadra[Świadoma Kadra]2169 Kb
Pobierz plik (20151117_090827.jpg)Świadoma Kadra[Świadoma Kadra]2161 Kb
Pobierz plik (20151117_112321.jpg)Świadoma Kadra[Świadoma Kadra]1790 Kb
Pobierz plik (20160620_112632.jpg)Świadoma Kadra[Świadoma Kadra]3468 Kb

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić