Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Szkolenie pt. „Akademickie formy wsparcia w pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi"

 

 

 

 Z inicjatywny Biura ds. Osób Niepełnosprawnych US od 3 do 5 czerwca br. Omnibus Centrum Edukacyjne Szczecin przeprowadziło szkolenie pt. „Akademickie formy wsparcia w pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi" dla pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego. W szkoleniu wzięło udział 15 asystentów dydaktycznych, którzy na co dzień pracują ze studentami niepełnosprawnymi na naszej uczelni oraz pracownicy BON US.

 


Szkolenie poprowadzili:

dr n. med. Monika Mak, kierownik Samodzielnej Pracowni Psychologii Klinicznej w Katedrze Psychiatrii PUM, adiunkt Kliniki Psychiatrii PUM, pracuje w przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego zajmując się problematyką diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej głównie w chorobach psychicznych i neurologicznych.

mgr Jacek Kurpisz, wykładowca w Samodzielnej Pracowni Psychologii Klinicznej w Katedrze Psychiatrii PUM, kilka lat pracował na oddziale dziennym rehabilitacji psychiatrycznej Kliniki Psychiatrii  PUM, obecnie w opiece środowiskowej nad pacjentem psychiatrycznym.

Lek. Artur Reginia, lekarz specjalizujący się w psychiatrii, pracownik oddziału stacjonarnego oraz Poradni Zdrowia Psychiatrycznego, doktorant Katedry Psychiatrii PUM

Celem szkolenia była poprawa jakości kształcenia i przygotowanie asystentów dydaktycznych do realizacji szeroko rozumianych potrzeb osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, uzmysłowienie skali problemu występowania chorób psychicznych w środowisku akademickim, przybliżenie najczęstszych zaburzeń psychicznych występujących wśród studentów oraz wskazanie alternatywnych form wsparcia edukacyjnego dla osób  z zaburzeniami psychicznymi, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów.

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić