Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Zajęcia rehabilitacyjno- korekcyjne

Wraz ze zmianą regulaminu US Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych informuje,  że od bieżącego roku akademickiego każdy ze studentów ma obowiązek uczestniczyć  w zajęciach wychowania fizycznego (pod warunkiem, że przedmiot ten znajduje się  w programie studiów aktualnego roku i kierunku).

 

Decyzja oparta jest o:

UCHWAŁA NR 78/2011 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r.  Statut Uniwersytetu Szczecińskiego / Dział VIII / Rozdział 2 Studia i studenci
§130.
1) uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych innych niż wykłady;
2) składanie egzaminów, uzyskiwanie zaliczeń, odbywanie praktyk i spełnianie innych wymogów wynikających z planu studiów i programu kształcenia;

Przypominamy, że zajęcia z wychowania fizycznego mają status przedmiotu ogólnouczelnianego- obowiązkowego.  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wraz z koordynatorem przedmiotu, Panem Mgr. Cezarym Janiszyn proponuje alternatywną formę zajęć (niezbędną do uzyskania zaliczenia i zdobycia punktów ECTS -1 pkt):

1. Wykłady (liczba godzin - min.10)
2. Ćwiczenia (min. 30 godz.):
·  Nordic walking,
· Gimnastyka korekcyjna,
· Gry Zespołowe,
· Aerobic, Taniec,
·Sporty Indywidualne (tenis ziemny, tenis stołowy, squash, karate, samoobrona, Nordic walking, pływanie, kolarstwo, narciarstwo, wioślarstwo, łyżwiarstwo)
·Turystyka Kwalifikowana (obóz narciarski, obóz rowerowo-kajakowy).

BON US przy współpracy ze  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu US informuje¸  że w roku akademickim 2016/17 w ramach zajęć dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej Pan Mgr Marcin Wielgosz będzie prowadził zajęcia wg poniższego zestawienia:

 

PŁYWANIE Poniedziałek 20.25-21.10 Basen AM ul. Starzyńskiego 9 a Mgr Marcin Wielgosz
GIMNASTYKA REHABILITACYJNA Środa 17.00-17.45 Sala Gimnastyczna ul. Mickiewicza 64 Mgr Marcin Wielgosz
Środa 17.45-18.30 Sala Gimnastyczna ul. Mickiewicza 64 Mgr Marcin Wielgosz
GIMNASTYKA KOREKCYJNA Wtorek 19.15-20.00 Sala Gimnastyczna ul. Mickiewicza 64 Mgr Marcin Wielgosz
Wtorek 20.00-20.45 Sala Gimnastyczna ul. Mickiewicza 64 Mgr Marcin Wielgosz
Środa 18.30-19.15 Sala Gimnastyczna ul. Mickiewicza 64 Mgr Marcin Wielgosz
Środa 19.15-20.00 Sala Gimnastyczna ul. Mickiewicza 64 Mgr Marcin Wielgosz

  

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić